Magik

Lokalizacja:

Kościan

Zakres prac:

Kompleksowe wykonanie elewacji włókno-cementowej EURONIT oraz elewacji
z modrzewia syberyjskiego. Wykonanie aluminiowych obróbek blacharskich.