Hotel Leda

Lokalizacja:

Kołobrzeg

Zakres prac:

- elewacja w systemie płyty kompozytowej
- sufit w systemie płyty kompozytowej