Stadion piłkarski Inea Stadion

Lokalizacja:

Poznań

Zakres prac:

Wykonanie okładziny z płyty kompozytowej przy podstach na poziomie +1 oraz przy schodach.
Powierzchnia: 2000m2